THÔNG BÁO

Thể lệ Cuộc thi sáng tác VHNT “Đất và Người Bình Dương”

Lần thứ VIII – Năm 2024

____

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

– Nhằm hướng tới những hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), qua đó phát huy năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ Bình Dương, tuyển chọn những tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao ca ngợi giá trị lịch sử về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam, công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương văn minh, hiện đại nghĩa tình; phục vụ đời sống tinh thần cho người dân và cổ vũ động viên nhân dân hăng say lao động sản xuất, xây dựng hình tượng con người mới.

– Tạo nên hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật có tác động lan toả sâu rộng trong đời sống văn hoá, xã hội; tôn vinh những giá trị lịch sử và thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội của quá trình 50 năm xây dựng, phát triển tỉnh Bình Dương.

– Nhằm phát hiện tài năng mới trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật ở Bình Dương, bổ sung cho nguồn nhân lực sáng tác văn học nghệ thuật hiện có ở tỉnh nhà.

II. CHỦ ĐỀ

Chủ đề sáng tác: “Đất và Người Bình Dương”

– Ca ngợi giá trị lịch sử trong việc đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam, công cuộc xây dựng và phát triển Bình Dương văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Ngợi ca quê hương, thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế mạnh của Bình Dương trong quá trình phát triển, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, giàu đẹp.

– Phản ánh cuộc sống xã hội, tình hình đất nước thể hiện niềm tin yêu cuộc sống, những khát vọng của giới trẻ về một viễn tượng đẹp đẽ, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân – thiện – mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội.

– Các tác phẩm phải có chất lượng cao về nội dung hình thức, tính tư tưởng và giá trị nghệ thuật. Khuyến khích các tác giả khai thác chất liệu về vùng đất, con người Bình Dương hào hùng trong quá khứ, tình nghĩa thủy chung và khát vọng hướng đến những giá trị thẩm mỹ tốt đẹp trong cuộc sống.

– Khuyến khích các văn nghệ sỹ tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới, cấu trúc nghệ thuật độc đáo thông qua việc xây dựng hình tượng con người từ những thân phận với những hình tượng văn học tiêu biểu.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỂ LOẠI

Đối tượng

Tác giả hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương; các cây bút đang công tác và sinh sống tại tỉnh Bình Dương đều có quyền tham gia dự thi.

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham giacuộc thi.

Thể loại dự thi

Những tác phẩm mới sáng tác từ tháng 7/2023 đến 30/6/2024.

Văn học

Tác phẩm dự thi thể loại Văn xuôi không quá 4.000 từ, Thơ không quá 50 dòng; Mỗi tác giả gửi tối đa 03 truyện ngắn hoặc truyện ký; tối đa 05 bài bút ký, tùy bút, tản văn hoặc viết ngắn. Mỗi tác giả gửi tối đa 05 bài thơ. Không chấp nhận gửi tập sách in chung nhiều thể loại hoặc số tác phẩm tham gia vượt quá số lượng quy định. Tác phẩm phải được đánh máy vi tính rõ ràng trên khổ giấy A4. Nếu là bản mềm phải đúng mẫu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Trên mỗi tác phẩm ghi họ tên, bút danh, kèm địa chỉ liên lạc, số tài khoản…

Âm nhạc

Là những ca khúc mới, chưa được công bố dưới bất cứ hình thức nào, (trừ các ca khúc đã được Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương sử dụng tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng). Tác phẩm tham dự là những ca khúc có đủ phần nhạc và lời. Ghi rõ tác giả phần nhạc và lời. Tác phẩm gửi dự thi phải được đánh máy vi tính trên phần mềm Encore (có thể gởi file pdf). Mỗi tác giả gửi tối đa 03 ca khúc. Không chấp nhận các ca khúc đã tham gia dự thi tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh.

Sân khấu

Mỗi tác giả gửi tối đa 03 tác phẩm tham dự

* Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc tài tử Nam Bộ: Các tác giả sáng tác lời mới trên lòng bản của 20 bản Tổ nhạc tài tử Nam Bộ, có thể viết một đoạn, một lớp hay một số lớp hoặc liên khúc.

* Sáng tác bài ca Vọng cổ:

Các tác giả sáng tác lời mới cho bài ca Vọng cổ nhịp 16 và 32, sử dụng từ 4 đến 6 câu, có thể kết hợp nói lối, các bài bản cải lương, các điệu lý, câu hò trong kho tàng dân ca – cải lương Nam Bộ. Các bài ca tân cổ giao duyên (viết lời vọng cổ cho ca khúc tân nhạc) không nằm trong thể loại dự thi tại cuộc thi này.

Nhiếp ảnh

Cuộc thi chỉ nhận ảnh đơn (màu hoặc đen trắng), không nhận ảnh bộ. Mỗi tác giả gửi tối đa 15 tác phẩm. Tác phẩm dự thi gửi file về Văn phòng Hội dưới dạng JPG, độ phân giải 300dpi; có ghi chú đầy đủ: tên tác phẩm, tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại, email, nơi chụp, số tài khoản… Không chấp nhận ảnh đã triển lãm hay đã đoạt giải cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia và những cuộc thi có bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA).

Các tác phẩm vào vòng chung khảo, tác giả phải nộp ảnh kích thước 40 x 60cm về Ban Tổ chức để chấm trực tiếp (Ban Tổ chức sẽ thông báo đến các tác giả).

IV. CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

– Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo qui định của pháp luật. Các tác phẩm đoạt giải nếu vi phạm Luật bản quyền tác giả và các quyền liên quan khác theo quy định pháp luật và thể lệ Cuộc thi Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng, giấy chứng nhận và thông báo rộng rãi trên mọi phương tiện thông tin đại chúng.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị hư hỏng, mất mát, chậm trễ do quá trình vận chuyển từ phía tác giả gửi đến.

– Các tác phẩm đoạt giải của cuộc thi, Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm đã gửi tham gia cuộc thi.

– Ban Tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm đạt giải dàn dựng biểu diễn, triển lãm tại Lễ tổng kết, trao giải.

– Trường hợp tác giả đoạt nhiều giải thưởng trong cùng một thể loại thì Ban Tổ chức chỉ trao giải thưởng cho tác phẩm đoạt giải cao nhất ở thể loại đó.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

Thời gian

– Thời gian nhận tác phẩm từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2024 (căn cứ theo dấu bưu điện).

– Dư kiến Lễ tổng kết và trao giải vào dịp Chào mừng Lễ Quốc Khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/2024.

Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

Bài dự thi phải được in trên 01 mặt giấy A4, phông chữ Times New Roman, trình bày sạch, rõ ràng, không tẩy xóa và viết tay lên bản thảo. Ghi rõ họ tên tác giả, bút danh, địa chỉ liên hệ, điện thoại, số tài khoản… Trên bì thư có ghi tiêu đề: Cuộc thi sáng tác VHNT “Đất và Người Bình Dương” lần thứ VIII – 2024. Mỗi tác phẩm dự thi phải được photo và gửi thành 3 bộ kèm các file (phần mềm) gửi về: Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương. Địa chỉ: Số 52, Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. – Email: dungnguyenvhnt@gmail.com

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

* Đối với Văn xuôi, Âm nhạc, Nhiếp ảnh và Sân khấu (cho mỗi bộ môn)

– 01 Giải Nhất, mỗi giải trị giá   8.000.000đ và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

– 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá   6.000.000đ và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

– 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá   4.000.000đ và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

 

– 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000đ và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

* Đối với Thơ

– 01 Giải Nhất, mỗi giải trị giá   6.000.000đ và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

– 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá   4.500.000đ và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

– 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá   3.000.000đ và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

– 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.500.000đ và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

Riêng các tác phẩm Nhiếp ảnh đoạt Giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp Giấy chứng nhận và bảo trợ tính điểm kết nạp theo quy chế của VAPA.

VII. BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Ban Tổ chức: gồm các thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật.

Hội đồng giám khảo: gồm các văn nghệ sĩ có uy tín của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

 

                                      HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *