GIÁ TRỊ TO LỚN CỦA BỨC THƯ BÁC HỒ GỬI CÁC HỌA SĨ NĂM 1951

GIÁ TRỊ TO LỚN CỦA BỨC THƯ BÁC HỒ GỬI CÁC HỌA SĨ NĂM 1951

KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY BÁC HỒ GỬI THƯ CHO CÁC HỌA SĨ (10/12/1951-10/12/2014)

trong-tinh Triển lãm mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ)

Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương Đăng Cai tổ chức.