THÔNG BÁO HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT

02/11/2016

KỶ NIỆM 65 NĂM BÁC HỒ GỬI THƯ CHO CÁC HỌA SĨ

(1951 – 2016)

 

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ gửi thư cho các họa sĩ, cũng là ngày truyền thống của giới Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức buổi Hội thảo và Triển lãm Mỹ thuật liên quan đến chủ đề “Học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thể lệ tham gia Triển lãm chủ đề này được quy định cụ thể như sau:

1/ Nội dung chủ đề : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

                                                            Hồ Chí Minh”

                                   

Chủ đề được thể hiện bằng tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc .…nhằm phản ảnh được tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ và nêu gương được người tốt, việc tốt, những sinh hoạt đời thường nhưng thể hiện được nội dung học tập và làm theo Bác.

2/Đối tượng :

  • Hội viên Hội VHNT Bình Dương và thành viên Câu lạc bộ Mỹ thuật thuộc Hội VHNT Bình Dương
  • Để phát hiện và động viên các tác giả Mỹ thuật chưa phải là hội viên, nhưng có hộ khẩu thường trú hoặc đang công tác và lao động tại Bình Dương (có xác minh của địa phương hoặc cơ quan) vẫn được gửi tác phẩm đến để trưng bày Triển lãm.
  • Tác giả đang sinh hoạt tại các Hội VHNT hoặc Hội Mỹ thuật của các tỉnh thành khác không được tham gia.
  • Một tác giả có thể gửi tối đa 02 tác phẩm để trưng bày .

4/Thời gian, địa điểm tổ chức :

-   Triển lãm được phát động trong phạm vi của tỉnh từ ngày ra thông báo đến hết ngày

    05/12/2016.

-   Thời gian nhận tác phẩm : từ ngày 01/12/2016 đến hết ngày 05/12/2016

-   Địa điểm nhận tác phẩm  : Trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật (trụ sở cũ)

                                                Số 52, Bạch Đằng, Tp.TDM, BD

-  Thời gian và địa điểm trưng bày tác phẩm: 07 – 08/12/2016 tại Trụ sở Hội VHNT

-   Khai mạc Hội thảo và Triển lãm :  08h00 sáng Thứ sáu, 09/12/2016/2016

 

 

 

 

IV-BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TÁC PHẨM TRƯNG BÀY:

Gồm Lãnh đạo Hội VHNT, Ủy viên BCH Hội phụ trách Mỹ thuật, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật VN tỉnh Bình Dương và cán bộ Văn phòng Hội.

 

V- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG :

- Ban tổ chức (BTC) không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, trong quá trình vận chuyển hoặc gửi tác phẩm không đúng với thời gian quy định.

- Tác phẩm được chọn Triển lãm sẽ được chi trả tiền trưng bày tác phẩm.

 

  Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương thông báo đến các tác giả chuyên nghiệp và   không chuyên nghiệp trong tỉnh sắp xếp thời gian để tham gia Triển lãm đúng theo thời gian quy định, góp phần làm cho Ngày truyền thống của giới Mỹ thuật VN thành công tốt đẹp./.

 

                                                HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH DƯƠNG