THÔNG BÁO HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT

THÔNG BÁO HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ gửi thư cho các họa sĩ, cũng là ngày truyền thống của giới Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức buổi Hội thảo và Triển lãm Mỹ thuật liên quan đến chủ đề “Học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”. Thể lệ tham gia Triển lãm chủ đề này được quy định cụ thể như sau: