Thông Báo

Thông Báo

Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2019

hoi-thi Thông Báo

Cuộc vận động sáng tác lời mới 20 bản tổ nhạc tài tử Nam bộ, vọng cổ nhịp 8, nhịp 16 gắn với vùng đất, con người Bình Dương

hoi-thi Thông báo Triển lãm Mỹ thuật ĐNB Lần thứ II - Năm 2018

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương

hoi-thi Thông báo Đất và Người Bình Dương Lần thứ II - Năm 2018

Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật lần thứ II năm 2018 với chủ đề: “Đất và Người Bình Dương” .

lop-hoc Thông báo lớp tập huấn Nhiếp ảnh 2017

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương

hoi-thi THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ BÌNH DƯƠNG

SÁNG TÁC LỜI MỚI 20 BÀI BẢN TỔ NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ, BÀI CA VỌNG CỔ NHỊP 8, NHỊP 16, NHỊP 32 VÀ CHẶP CẢI LƯƠNG

hoi-thi Thể lệ cuộc thi Sáng tác bài ca Vọng cổ và chập Cải lương tỉnh Bình Dương năm 2016

Được sự phân công của Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương tổ chức Cuộc thi Sáng tác bài ca Vọng cổ và chập Cải lương tỉnh Bình Dương năm 2016.

hoi-thi Thể lệ cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc Tài tử Nam bộ tỉnh Bình Dương năm 2016

Được sự phân công của Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương tổ chức Cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc Tài tử Nam bộ tỉnh Bình Dương năm 2016.

trien-lam THÔNG BÁO HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ gửi thư cho các họa sĩ, cũng là ngày truyền thống của giới Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức buổi Hội thảo và Triển lãm Mỹ thuật liên quan đến chủ đề “Học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”. Thể lệ tham gia Triển lãm chủ đề này được quy định cụ thể như sau:

hoi-thi THÔNG BÁO

Thể lệ cuộc thi sáng tác Văn học Đất và Người Bình Dương – Lần thứ I Năm 2017 Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương (01/01/1997- 01/01/2017); chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn Giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017); chào mừng 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2017) và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi sáng tác Văn học năm 2017 với chủ đề: “Đất và Người Bình Dương – Lần thứ I năm 2017”.

hoi-thi THÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ BÌNH DƯƠNG

CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ BÌNH DƯƠNG

lop-hoc THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN NHIẾP ẢNH

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương sẽ tổ chức Lớp tập huấn ảnh nghệ thuật - ảnh báo chí Bình Dương mở rộng năm 2016