VIỄN VÔNG (Vũ Bàng Thi)

01/07/2014

VIỄN VÔNG

                                                                      Vũ Bàng Thi

Biết nước nhỏ thì khó giữ chủ quyền

Lấy thịt đè người là quân bành trướng

Biết kiềm chế là có lòng cao thượng

Giữ nước từng tấc biển đảo khơi xa

 

Con tàu kiểm ngư lấy biển đảo làm nhà,

Anh ngang ngược buộc chúng tôi phải đuổi

Xin đừng nghĩ rằng chúng tôi yếu đuối

Vũ lực thời này đã làm được gì nhau.

 

Cảnh sát Việt Nam lái những con tàu

Theo hướng giàn khoan xua quân cướp biển

Tổ quốc gọi thì chúng ta cống hiến

Máu đỏ, tim hồng quyết giữ biển thêm xanh

 

Cả nước, năm châu tiếp sức các Anh

Cảnh sát biển, kiểm ngư, tàu đánh cá

Dựa vào nhau giữ biển đảo, núi sông

Không thay chủ quyền bằng hữu nghị viễn vông.

 

               V.B.T