TRẠI HÈ (Phạm Minh Dũng)

03/07/2014

Vui nhất ba tháng hè

Là ngày đi cắm trại

Bạn cả xã gặp nhau

Cùng đua tài thi giỏi

 

Trắng tinh khôi áo mới

Khăn quàng tươi trên vai

Trống rung không biết mỏi

Đất trời cùng hát vui.

 

Buổi đầu thi dựng trại

Xem ai khéo, ai nhanh

Những bàn tay mềm mại

Thoăn thoắt. Mồ hôi lăn.

 

Thi đội hình, đội ngũ

Như các chú duyệt binh

Đội em xếp hàng chữ

Yêu Bác Hồ Chí Minh.

 

Ôi cái đêm văn nghệ

Trong ánh lửa bập bùng

Chúng em lên múa hát

Đẹp như là văn công

 

Thời gian đi nhanh quá

Ngày cắm trại hết rồi

Chia tay lòng đã hẹn

Hè năm sau bạn ơi!