TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH (LÊ ĐỨC ĐỒNG)

03/07/2014

Ta sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu

Khi Tổ Quốc gọi tên mình đĩnh đạc

Nơi biển xanh với trùng trùng sóng bạc

Nơi luyện rèn ý chí tuổi thanh niên …

 

Tổ Quốc yêu thương

Mang dáng đứng Mẹ Hiền

Mấy ngàn năm

Ngẩng cao đầu, đứng thẳng

Trống đồng vang

khiến quân thù hốt hoảng

Ải Chi Lăng lửa hừng hực dậy trời…

 

Bạch Đằng Giang sóng cuộn nơi nơi

Cọc gỗ nhọn giấu bừng bừng thế trận

“Cớ sao lũ giặc đến xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời !”(*)

 

Tổ Quốc yêu thương

Tổ Quốc của muôn đời

Có chúng tôi chờ gọi mình đứng dậy

Biển cả, biên cương

Quyết một lòng giữ lấy

Máu cha  ông một thuở dựng đất này !

 

Tổ Quốc gọi tên mình

Tôi đưa thẳng cánh tay

Màu phượng đỏ chiều nay xao xuyến lạ

Tổ Quốc yêu thương

Tổ Quốc là tất cả

Sông núi này

Đẹp mãi Việt Nam ơi !

                                      09/5/2014

…………………………..

(*) Thơ Lý Thường Kiệt