TA ĐANG VỀ CUỐI CON ĐƯỜNG ! (Nguyễn Tiến Đường)

03/07/2014

Ta đi về phía mặt trời

Thì ra ta đã về nơi cõi tàn?

 

Giá đừng có dấu chấm than (!)

Cứ đi đi mãi rót tràn men say.

 

Cánh diều ai thả mà bay

Tôi loay hoay mãi mới hay mặt người.

 

Cõi tạm chưa hết cuộc chơi

Mà nhà thơ đã bỏ nơi chốn tìm.

 

Sông sâu có lúc nổi chìm

Đất sâu, sâu mãi chỉ nhìn bóng ta.

 

Rất gần mà lại rất xa

Bến bờ hư thực như là mộng du.

 

Sáng nay mới chớm sang thu

Ta như đi giữa tù mù trùng khơi.

 

Cõi tạm còn chút mà chơi

Giờ ta như đã thảnh thơi về trời.

 

Dẫu rằng còn lắm chơi vơi

                Còn rơi rụng ta còn chơi hết mình.