SÓNG DẬY BA MIỀN NỐI NHỊP SÓNG HOÀNG SA (LÊ ANH PHONG)

03/07/2014

Sóng Hoàng Sa

Vỗ bờ bãi sông Hồng

Sóng Trường Sa vỗ Cửu Long chín nhánh

Trên thành phố những đoàn người kết sóng

Khi biển Đông cơn gió độc rập rình.

 

Đất nước trải dài

Chân sóng biển Đông

Đang mùa nắng chợt thình lình biển động

Khi dàn khoan của người hàng xóm

Đơn phương neo hạ biển quê ta.

 

Biển bao đời

Mặn xương máu ông cha

Biển muôn thuở là ngư trường thân thuộc

Có lẽ nào để cho người hàng xóm

Đơn phương cấm biển, hạ dàn khoan ?

 

Cơn gió độc Hoàng Sa

Xui nổi sóng đất bằng

Cả già trẻ gái trai, cả muôn nghề muôn nghiệp

Nắm tay nhau một lòng khẩn thiết

Phản đối dã tâm người hàng xóm bá quyền.

 

Từ Hoàng Sa, Trường Sa

Dậy sóng đất bằng

Vỗ thúc giục nhịp tim người yêu nước

Trời của ta biển của ta

Phải giành giữ bằng máu xương bao lớp người tiền kiếp

Đâu dễ để cho ai xem như thể ao nhà ?

 

Sóng đã dậy ba miền

Nối nhịp sóng Hoàng Sa

Sóng đã dậy muôn lòng

Dồn nhịp máu tim ta !

 

 

 (Lê Anh Phong)