MƯA TƯƠNG TƯ (NGUYỄN NGUY ANH)

05/07/2014

Mưa rơi, rơi đọng giọt sầu

Lời ru của mẹ úa màu tóc mây

Mưa rơi, rơi đọng luống cày

Dập dềnh song nước tháng ngày buồn riêng

Mưa rơi trầm mặc chợ phiên

Da em trắng thuở hồn nhiên trâm cài

Mưa rơi giọt ngắn, giọt dài

Mưa, mưa… tôi đón… giọt đời tương tư.