GIÓ TRỐN Ở ĐÂU? (MAI HOÀNG HANH)

03/07/2014

- Mẹ ơi! Trời lạnh thế
Sao chẳng thấy gió đâu?
Gió trốn vào rừng sâu
Hay trốn lên đỉnh núi?


- Sông lim dim sóng lụa
Gió bảo nhau nhảy dù
Vườn rung rinh mắt lá
 Gió chơi trò đánh đu .

 

- Gió chạy nhanh vù vù
Chắc sợ cơn bão đuổi
Nhiều đêm gió thở đuối
Có phải rình trốn không?

 

                                                                 - Con ngủ giấc say nồng
                                                                 Gió hát ru nhẹ lắm!
                                                                 Gió chẳng khi nào trốn
                                                                 Bởi đất trời đẹp, vui…