DẤU HỎI (Huy Vọng)

03/07/2014

Mỗi sớm từ nhà ra

                                                Tôi thường thấy một người cỡ tuổi anh đi bộ

                                                 Không nhìn ngang, nhìn lên 

                                    và cũng không nhìn về phía trước         

Đầu cúi gập

                Anh luôn nhìn xuống hướng cội nguồn

Dáng anh đi cong cong hình dấu hỏi

 

Trong cõi người này

khổ đau muôn nỗi

Có nỗi đau nào giống nhau !

 

Sáng nay

Cũng từ nhà đi ra

Không còn thấy người anh ấy nữa

Và dấu hỏi hình anh theo suốt cuộc đời tôi !