Biển quê hương (Phạm Ánh)

03/07/2014

Một mình trước biển mênh mông

Một bờ một bến xa trông tít mù

Biển trời trong gió vi vu

Quê hương vọng mãi lời ru nghìn trùng.

 

Tổ tiên xuống biển lên rừng

Cháu con Âu Lạc kiên trung ở đời

Nước non “định phận sách trời”

Đất liền biển đảo không rời trong nhau.

 

An Tiêm xách gói lên tàu

Gươm cùn áo bạc dám đâu sờn lòng

Biển xưa dưa hấu bềnh bồng

Đất quê lặng lẽ thấu lòng đảo quê.

 

P.A

Phạm Ánh

Hội VHNT Bình Định