BẮT ĐỀN GIỌT MƯA (MAI HOÀNG HANH)

03/07/2014

Giọt nắng nào tủm tỉm

Thả tơ vàng trên sông?

Giọt nắng nào thủ thỉ

Kể chuyện bên cánh đồng?

 

Bé nhặt trăm giọt nắng

Hỏi những lời vu vơ:

- Giọt nắng nào buổi sớm?

- Giọt nắng nào buổi trưa?

 

Bất chợt trời đổ mưa

Gió buông ngàn sợi rét

Giọt nắng tan đâu hết

Bé bắt đền giọt mưa…