GẦN LẮM TRƯỜNG SA

GẦN LẮM TRƯỜNG SA

Tân cổ giao duyên

GẦN LẮM TRƯỜNG SA

                                                                         Tân nhạc : Hình Phước Long

                                                                    Lời vọng cổ : Hoàng Song Việt