THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN NHIẾP ẢNH

THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN NHIẾP ẢNH

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương sẽ tổ chức Lớp tập huấn ảnh nghệ thuật - ảnh báo chí Bình Dương mở rộng năm 2016