lop-hoc Thông báo lớp tập huấn Nhiếp ảnh 2017

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương

lop-hoc THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN NHIẾP ẢNH

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương sẽ tổ chức Lớp tập huấn ảnh nghệ thuật - ảnh báo chí Bình Dương mở rộng năm 2016