ĐÊM GIAO LƯU "ĐỜN CA TÀI TỬ - CẢI LƯƠNG"

28/07/2014

Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương - Hội Văn Học Nghệ Thuật Tiền Giang &

Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin Thể Thao Huyện Phú Giáo.

(02/07/2014)

 

Tân cổ giao duyên: "Gần Lắm Trường Sa"

Tác Giả: Hình Phước Long và Hoàng Song Việt

Biểu Diễn: NS.Thanh Hoàng & NS.Ngọc Kiều Oanh

 

 

 

Trich đoạn cải lương: "Câu Thơ Yên Ngựa"

Tác Giả: Thanh Tòng

Biểu Diễn: NS.Lý Bạch Huệ,  NS.Minh Đức, NS.Mạnh Hùng & NS.Phương Trinh

 

 

 

NS.Thu Hồng

 

 

NS.Kiều Nương & NS.Thanh Châu