LỄ KHAI MẠC

LỄ KHAI MẠC

Triển Lãm Mỹ Thuật - Nhiếp Ảnh Bình Dương Lần XI - Năm 2022 Chủ đề "Bình Dương trên đường phát triển"

hoi-van-hoc-nghe-thuat GIẢI THƯỞNG HUỲNH VĂN NGHỆ LẦN THỨ V - BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Giải thưởng văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ là giải thưởng cấp tỉnh, được tổ chức định kỳ 5 năm/lần, nhằm huy động lực lượng sáng tạo văn học nghệ thuật(VHNT) trong và ngoài tỉnh sáng tác ra những tác phẩm mới về Đất và Người Bình Dương trong quá trình lao động, chiến đấu và xây dựng CHXH của thời kỳ đổi mới. Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1995, là sự tổng kết giai đoạn hoạt động VHNT từ năm 1990 – 1995, lần thứ II, từ giai đoạn 1996 – 2000, lần thứ III, từ giai đoạn 2001 – 2005, lần thứ IV, giai đoạn 2006 – 2010 và lần thứ V, giai đoạn 2011-2015.

hoi-van-hoc-nghe-thuat ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH DƯƠNG

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH DƯƠNG

hoi-van-hoc-nghe-thuat Tác phẩm Mỹ Thuật - Nhiếp Ảnh đạt giải.

Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương

hoi-van-hoc-nghe-thuat Hình Ảnh Hoạt Động Của Hội VHNT Bình Dương năm 2015

Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương

hoi-van-hoc-nghe-thuat Hình Ảnh Hoạt Động Của Hội VHNT Bình Dương đầu năm 2015

Đêm Thơ Nguyên Tiêu & Họp Mặt Văn Nghệ Sĩ

hoi-van-hoc-nghe-thuat BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CHỦ ĐỀ “VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI TRONG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT HIỆN NAY”

( do PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trình bày ngày 12/11/2014)

hoi-van-hoc-nghe-thuat Các Hình Ảnh Hoạt Động Hội Văn Học Bình Dương

Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương

hoi-van-hoc-nghe-thuat Đại Hội Nhiếp Ảnh 15/08/2014

Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương

hoi-van-hoc-nghe-thuat ĐÊM GIAO LƯU "ĐỜN CA TÀI TỬ - CẢI LƯƠNG"

Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương - Hội Văn Học Nghệ Thuật Tiền Giang & Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin Thể Thao Huyện Phú Giáo.

hoi-van-hoc-nghe-thuat KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 – 07/5/2014)

KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

(07/5/1954 – 07/5/2014)

*Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh.