THÔNG BÁO

06/10/2016

Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương (01/01/1997- 01/01/2017); chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn Giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017); chào mừng 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2017) và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.

 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi  sáng tác Văn học năm 2017 với chủ đề: Đất và Người Bình Dương – Lần thứ I năm  2017”.

 

I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

-      Thiết thực chào mừng những sự kiện chính trị, những ngày lễ lớn của đất nước  và của tỉnh Bình Dương trong năm 2017.

-      Tạo điều kiện cho các tác giả sáng tác Văn học trong tỉnh sáng tác các tác phẩm mới ca ngợi Đảng, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Bình Dương; phản ảnh sự nỗ lực vươn lên trong xây dựng và bảo vệ quê hương, phản ánh những thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng với đặc thù của Bình Dương, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Qua đó tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo trong thời kỳ hội nhập, đề cao các giá trị nhân văn và văn hóa truyền thống của dân tộc trong cuộc sống.

-     Phát hiện tài năng mới trong lĩnh vực sáng tác Văn học ở Bình Dương.

 

II/ THỂ LỆ

1/ Nội dung chủ đề: “Đất và Người Bình Dương – Lần thứ I năm  2017”.

Nội dung  các sáng tác văn học tập trung thể hiện, phản ảnh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Bình Dương, miền Đông Nam bộ trong quá trình phát triển góp phần xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

2/ Những qui định cụ thể:

a/ Đối tượng dự thi: Những tác giả hiện là hội viên Hội VHNT Bình Dương và các cây bút đang sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương  đều có quyền tham gia dự thi. (Thành viên BTC, BGK không được tham gia cuộc thi).

b/ Thể loại: Văn xuôi (truyện ngắn, truyện ký, bút ký…)  và Thơ.

c/ Tác phẩm:  Mỗi tác phẩm dự thi thể loại Văn xuôi không quá 4.000 từ, Thơ không quá 50 dòng, là những sáng tác mới trong giai đoạn 8/2016 đến 30/7/2017. Tác phẩm  đã hoặc chưa công bố trên Tạp chí Văn nghệ Bình Dương. Mỗi tác giả gửi tối đa 03 truyện ngắn hoặc ký, tối đa 05 bút ký hoặc tản văn, tối đa 05 bài thơ.

Bài dự thi phải được đánh vi tính trên một mặt giấy khổ A4. Ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ liên hệ, điện thoại, Email (nếu có).

d/ Thời gian:

+ Thời gian nhận tác phẩm từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 30 / 6 / 2017
+ Công bố kết quả, tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2017).

e/ Giải thưởng:

Văn xuôi:

- 01 giải nhất, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng
- 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Thơ:

- 01 giải nhất, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.500.000 đồng
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng
- 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 800.000 đồng

f/  Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

- Tiêu đề: Cuộc thi Văn học “Đất và Người Bình Dương – Năm 2017”

- Thư điện tử: hvhntbd@gmail.com

- Đường bưu điện: Hội VHNT Bình Dương. Ngoài bì thư xin ghi rõ: Tham gia Cuộc thi Văn học “Đất và Người Bình Dương – Năm 2017”

- Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương

  Số 52, Bạch Đằng, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Các qui định khác:

-  BTC không chịu trách nhiệm mọi tranh chấp về tác quyền.

- Các tác phẩm đoạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định pháp luật, BTC sẽ thu hồi tiền giải thưởng, tiền nhuận bút, giấy chứng nhận.

- Các tác phẩm đoạt giải của cuộc thi, BTC sẽ được toàn quyền sử dụng trong việc in ấn, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Trường hợp một tác giả đoạt nhiều giải ở nhiều thể loại thì BTC chỉ trao giải thưởng cho tác phẩm đoạt giải cao nhất.

III-BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

1/Ban tổ chức : gồm các thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật.

2/Hội đồng giám khảo : gồm các nhà văn, nhà thơ có uy tín của Hội Nhà văn Việt Nam.

        Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương thông báo đến các tác giả chuyên nghiệp và   không chuyên nghiệp trong tỉnh sắp xếp thời gian để tham gia cuộc thi đúng theo thể lệ quy định, góp phần làm cho Cuộc thi  sáng tác Văn học năm 2017 với chủ đề: Đất và Người Bình Dương – Lần thứ I năm  2017được thành công tốt đẹp.

 

                                                HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH DƯƠNG