Thông báo cuộc thi Văn học Nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ lần VI

21/02/2020

THỂ LỆ

 Giải thưởng văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ

Lần thứ VI - Giai đoạn 2016 - 2020

-----o0o-----

 

Nhằm mục đích khẳng định, ghi nhận những thành tựu trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật qua việc phản ảnh về đất nước và con người Bình Dương trong 05 năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức phát động Cuộc thi Giải thưởng văn học – nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ lần thứ VI, giai đoạn 2016-2020. Ban tổ chức Giải thưởng thông báo thể lệ dự giải như sau:

1/ Tác phẩm, tác giả tham gia dự giải

- Là những tác phẩm, chùm tác phẩm và những sáng tạo văn học, nghệ thuật thuộc các bộ môn Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu, Điện ảnh, Múa, Nhiếp ảnh, Văn nghệ dân gian, Kiến trúc của tác giả, nhóm tác giả, biên kịch, đạo diễn, diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh;

- Các tác phẩm dự thi phải là những tác phảm được sáng tác trong giai đoạn từ tháng 01/2016 đến tháng 9/2020.

- Thành viên Ban tổ chức giải thưởng và thành viên Ban Giám khảo không được tham gia cuộc thi.

2/ Đề tài tác phẩm tham gia dự giải

- Đề tài tác phẩm tham gia dự giải phải có nội dung về đất nước và con người Bình Dương, trong đó ưu tiên các mảng đề tài: Lịch sử, cách mạng kháng chiến và truyền thống văn hóa dân tộc; công cuộc đổi mới trong xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay; ca ngợi, biểu dương những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ, làm nền tảng tinh thần  cho xã hội.

- Đối với các tác phẩm mang tính tuyển chọn thành tập sách, tuyển tập, album, CD thể hiện nhiều mảng đề tài khác nhau, thì số lượng tác phẩm về đề tài đất nước, con người Bình Dương phải chiếm tối thiểu 50%.

3/ Hình thức tác phẩm tham gia dự giải :

31.  Văn học: Tác phẩm văn xuôi, thơ, lý luận phê bình, sưu tầm, biên khảo, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật được xuất bản thành sách hoặc do tác giả tự đóng thành tập để dự thi, nhưng phải được in ấn rõ ràng trên mẫu giấy A4, viết trên một mặt giấy. Ban tổ chức không chấp nhận những tác phẩm mang tính chất tổng hợp, có nhiều thể loại trong cùng một tập sách.

     Thơ: chùm thơ ít nhất là 10 bài trong đó tối thiểu là 50% tác phẩm viết về Bình Dương.

     Truyện ngắn: Tác phẩm truyện ngắn ít nhất là 5 truyện trong đó tối thiểu 50% số lượng truyện viết về đất và người Bình Dương.

     Tiểu thuyết: Tác phẩm tiểu thuyết phải có độ dài ít nhất 100 trang in và có nội dung viết về Bình Dương.

     Lý luận phê bình Văn học: là các tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật có nội dung liên quan đến tình hình hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương, được in ấn thành sách hoặc được viết thành những bài đơn lẻ, nhưng số lượng dự thi phải từ 03 tác phẩm trở lên.

     32.  Âm nhạc: Ca khúc dự thi phải có từ 10 tác phẩm trở lên, ca khúc nghệ thuật phải có ít nhất là 05 tác phẩm, tác phẩm hợp xướng (không giới hạn số lượng tác phẩm) … Tất cả thể loại khuyến khích có  Demo hoặc CD thành phẩm kèm theo văn bản.

      Ca khúc: Trong số các tác phẩm dự thi, phải có ít nhất là 50% số bài trở lên có nội dung viết về Bình Dương.

      Giao hưởng, hợp xướng: không giới hạn số lượng, mỗi tác phẩm phải có tối thiểu 03 chương và có nội dung viết về đất và người Bình Dương. Đối với tác phẩm giao hưởng, chỉ dành riêng cho tác giả đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương tham gia dự thi.

       Đối với nghệ sĩ biểu diễn: phải thực hiện ít nhất 10 ca khúc về Bình Dương, được thu thành đĩa hình hoặc đĩa tiếng, có văn bản ca khúc kèm theo. Ưu tiên cho các giọng ca trẻ có triển vọng, đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

33. Mỹ thuật: Phải là bản gốc đã được triển lãm hoặc là tác phẩm mới, số lượng tác phẩm tham gia không hạn chế, nhưng thời gian sáng tác không quá 05 năm (giai đoạn 2016 – 2020).

     -Hội họa : Tác phẩm có chiều dài nhất không quá 200cm(2m), chiều nhỏ nhất không dưới 40cm(0.4m).

     -Đồ họa (tranh khắc) : Một tác phẩm độc lập hoặc một bộ, một chùm tác phẩm không quá 04 bức (có nội dung và hình thức thể hiện và bố cục không thể tách rời).     

      Điêu khắc:  Một tác phẩm hoặc nhóm tượng có bố cục và nội dung không thể tách rời khi trưng bày. Kích thước tác phẩm có chiều cao hoặc chiều ngang lớn nhất không quá 200cm (2m). Tác phẩm nhỏ có chiều cao hoặc chiều ngang không dưới 40cm (0,4m).     

34. Nhiếp ảnh: Mỗi tác giả tham gia dự thi phải có ít nhất 10 tác phẩm (khổ 30cm x 40cm hoặc 30cm x 45cm), trong đó có ít nhất 50% tác phẩm trở lên có nội dung về Bình Dương. Nếu là ảnh dẹt ( panorama ) kích thước tối đa không quá 45cm .   

35. Sân khấu: (bao gồm cả tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên).

Kịch bản sân khấu là tác phẩm kịch nói hoặc cải lương đã hoặc chưa được dàn dựng, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi. Tác phẩm phải có độ dài từ 90 phút trở lên cho một suất diễn. Nếu là kịch ngắn dưới 45 phút thì phải từ 3 kịch ngắn trở lên, đã hoặc chưa được dàn dựng, biểu diễn (kịch bản có  băng đĩa hình hoặc băng đĩa tiếng hay USB  kèm theo, nếu có).

Ca cổ: Bài ca cổ hoặc bài bản phải có từ 10 bài trở lên, trong đó phải có ít nhất  50% tác phẩm viết về Bình Dương, tác phẩm đã được dàn dựng hoặc chưa được dàn dựng (kèm theo băng đĩa tiếng hoặc đĩa hình, nếu có).

Đối với nghệ sĩ biểu diễn : phải thực hiện ít nhất 10 bài ca cổ hoặc bài bản tài tử, trong đó ít nhất 50% số bài có nội dung về Bình Dương, được thu thành đĩa hình hoặc đĩa tiếng hay USB,  có văn bản bài ca kèm theo. Ưu tiên cho các giọng ca trẻ, triển vọng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

36 Điện ảnh:   

Tác phẩm điện ảnh là phim truyện đã được công chiếu hoặc băng đĩa hình đã được phát hành, thời lượng tác phẩm tối thiểu cho một bộ phim từ 90 phút trở lên. Nếu là phim ngắn, phim tài liệu nghệ thuật dưới 30 phút thì phải từ 3 tác phẩm trở lên trong đó phải có nội dung về Bình Dương (kịch bản có băng đĩa kèm theo).

37. Múa:

Gồm các thể loại: Múa trong vở diễn, múa so lo (đối với diễn viên), múa tập thể được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, Đài phát thanh truyền hình dàn dựng và phổ biến (đối với biên đạo múa). Nếu là tác phẩm thời lượng dưới 10 phút thì phải có chùm tác phẩm từ 3 tiết mục trở lên trong đó tối thiểu phải có ít nhất 01 tiết mục múa truyền thống (có băng đĩa hình kèm theo). Mỗi tác giả gửi ít nhất 03 tác phẩm và nhiều nhất 05 tác phẩm.

38. Văn nghệ dân gian:

Các tác phẩm dân gian phải có nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, do cá nhân hoặc nhóm tác giả nghiên cứu, sưu tầm, ghi chép, biên khảo hoặc do các nghệ nhân thể hiện được xuất bản thành sách, băng đĩa hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với tác phẩm văn nghệ dân gian đơn lẻ phải có ít nhất  03 tác phẩm trở lên, bao gồm 01 trong các thể loại sưu tầm, nghiên cứu, biên khảo. Mỗi tác phẩm phải có từ 10 trang A4 trở lên,  nội dung viết về  Bình Dương.

39.Kiến trúc :

-Yêu cầu: Mỗi tác giả tham gia dự thi tối đa 02 công trình tác phẩm.

Các công trình phải mang tính tiêu biểu, tạo nên diện mạo của đô thị Bình Dương, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Các yêu cầu cơ bản: Công trình phải đẹp, ấn tượng và mang nét đặc trưng, hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh, công trình được hoàn thành xây dựng trong thời gian 2016-2020.

          Đảm bảo cơ bản các tiêu chí Kiến trúc xanh, đó là: địa điểm bền vững; môi trường bên trong có chất lượng; sử dụng tài nguyên có hiệu quả; hòa nhập môi trường nhân văn và kiến trúc hiện đại có bản sắc.

        - Thể hiện tác phẩm dự thi:

          Bản vẽ: Thể hiện mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh (khổ giấy A3-A2)

          Hình ảnh: Hình chụp trực tiếp tại công trình (khổ giấy A5-A4)

          Bản tóm tắt ý tưởng: Nội dung cô đọng, không quá 1 trang giấy A4.

          Đĩa CD: Lưu toàn bộ bản vẽ, hình ảnh, thuyết minh ý tưởng. Có thể thể hiện bằng powerpoint, video Clip, …vv.. để thuận tiện theo dõi để thẩm định.

Thông tin về công trình: Tên công trình; địa điểm xây dựng; tổ chức, cá nhân thiết kế; tên chủ đầu tư.

4/ Thời gian công bố tác phẩm xét trao giải:

Thời gian xuất bản hoặc công bố tác phẩm để tham dự Giải thưởng văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ tính theo thời gian nộp lưu chiểu đối với sách hoặc tính theo thời điểm được công bố trên các phương tiện khác qua hình thức  phát sóng, biểu diễn, triển lãm. Thời hạn xuất bản hoặc công bố tác phẩm tham dự xét giải thưởng Văn học Nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ lần thứ VI được tính từ 01/01/2016 đến 30/9/2020.

5/ Cơ cấu giải:

Mỗi thể loại được trao: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích. Trường hợp tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt, Hội đồng xét tặng giải thưởng kiến nghị khen thưởng riêng về giá trị đặc biệt của tác phẩm hoặc tác giả, gọi là Giải đặc biệt;

Số lượng các giải tùy thuộc vào chất lượng các tác phẩm tham dự giải, không nhất thiết phải cơ cấu đủ các giải cho từng thể loại.

Giải thưởng cống hiến : các tác giả có cống hiến lớn cho sự nghiệp văn học nghệ thuật của Bình Dương hoặc có tác phẩm có tiếng vang lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến công chúng làm nổi bật hình ảnh của đất và người Bình Dương trong chiến đấu và xây dựng.

6/ Giá trị giải thưởng:

Mỗi giải gồm Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, biểu trưng công nhận giải và tiền thưởng. Đối với giải đặc biệt được kèm theo khánh biểu trưng.

Mức tiền thưởng cho mỗi giải như sau:

Giải đặc biệt : 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

Giải A: từ 20.000.000 đồng đến  25.000.000 đồng (tùy theo bộ môn dự thi)

Giải B:  từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (tùy theo bộ môn)

Giải C:  từ  8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (tùy theo bộ môn)

Giải Khuyến khích: từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (tùy theo bộ môn)

Giải thưởng cống hiến : tương đương với giải A hoặc giải B (tùy theo bộ môn và mức độ cống hiến).

7/ Thủ tục dự thi:

Tác giả tham gia tác phẩm dự giải nộp tác phẩm và bản đăng ký như sau:

- Mỗi tác phẩm tham gia dự giải phải được sao chép thành 03 bộ, hình thức tác phẩm đã được quy định tại mục 3 cho từng thể loại; ngoại trừ bộ môn Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, mỗi tác phẩm dự  giải chỉ gửi 01 bộ . Các tác phẩm bằng văn bản phải được đóng thành sách hoặc đánh máy vi tính trên một mặt giấy A4, không sử dụng văn bản viết tay, không nhận gửi qua email.

- Tác phẩm Nhiếp ảnh: được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Các tác phẩm Nhiếp ảnh không đạt giải sẽ được trả lại tác giả sau khi công bố kết quả 30 ngày tại Hội VHNT tỉnh Bình Dương.

- Tác phẩm Mỹ thuật: phải là bản gốc, gửi trực tiếp về Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương trong vòng 10 ngày trước thời hạn kết thúc cuộc thi.

- Tác giả tự  chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm đối với tác phẩm tham gia dự thi.

- Mỗi tác giả tham gia Giải thưởng văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết sau đây để Ban tổ chức tiện việc liên lạc.

                                       PHIẾU THÔNG TIN

*Tên tác phẩm :……………………………………Thể loại:………………….

* Họ và tên thật của tác giả:……………………… bút danh:………………….

* Ngày tháng  năm sinh:…………………… Số ĐT liên lạc:…………………..

* Địa chỉ thường trú:………………………………………….

 

8/Thời hạn, địa điểm nhận tác phẩm :

- Thời hạn  : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2020

- Địa điểm : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương.

  Số 52 - Bạch Đằng, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một,tỉnh Bình Dương.

Ngoài bìa thư ghi rõDự giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ lần thứ VI năm 2020

  Điện thoại liên hệ : Văn phòng : 0274.3822.663

  hoặc DĐ : 0937.129.534 (gặp Cô Nhàn).

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương rất mong đón nhận được sự tham gia hưởng ứng của các tác giả trong và ngoài tỉnh để giải thưởng văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ lần thứ VI đạt được thành công tốt đẹp.

 

                                      HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH DƯƠNG