THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ BÌNH DƯƠNG

SÁNG TÁC LỜI MỚI 20 BÀI BẢN TỔ NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ, BÀI CA VỌNG CỔ NHỊP 8, NHỊP 16, NHỊP 32 VÀ CHẶP CẢI LƯƠNG

hoi-thi Thể lệ cuộc thi Sáng tác bài ca Vọng cổ và chập Cải lương tỉnh Bình Dương năm 2016

Được sự phân công của Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương tổ chức Cuộc thi Sáng tác bài ca Vọng cổ và chập Cải lương tỉnh Bình Dương năm 2016.

hoi-thi Thể lệ cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc Tài tử Nam bộ tỉnh Bình Dương năm 2016

Được sự phân công của Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương tổ chức Cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc Tài tử Nam bộ tỉnh Bình Dương năm 2016.

hoi-thi THÔNG BÁO

Thể lệ cuộc thi sáng tác Văn học Đất và Người Bình Dương – Lần thứ I Năm 2017 Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương (01/01/1997- 01/01/2017); chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn Giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017); chào mừng 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2017) và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi sáng tác Văn học năm 2017 với chủ đề: “Đất và Người Bình Dương – Lần thứ I năm 2017”.

hoi-thi THÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ BÌNH DƯƠNG

CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ BÌNH DƯƠNG