Tác Phẩm Mỹ Thuật Đạt Giải Cuộc Thi 30/4/2016

09/11/2016

Tác Phẩm: Di Sản

 

Tác Phẩm: Bám biển

 

Tác Phẩm: Tuồng

 

Tác Phẩm: Bến sông

 

Tác Phẩm: Thăm lại chiến khu xưa

 

Tác Phẩm: Đôi bạn

 

Tác Phẩm: Phố 10

 

Tác Phẩm: Mẹ

 

Tác Phẩm: Thả diều

 

Tác Phẩm: Bình yên

 

Tác Phẩm: TP Mới ngàn hoa

TT Họ và Tên Tác Phẩm Chất Liệu Kích Thước Đạt Giải
01 Nguyễn Chí Chánh Di sản Sơn mài 80 x 120 cm Giải I
02 Nguyễn Văn Qúy Bám biển Sơn mài 81 x 161 cm Giải II
03 Đỗ Thị Hồng Vy Tuồng Sơn khắc 90 x 120 cm Giải II
04 Nguyễn Quang Sơn Bến sông Sơn mài 90 x 120 cm Giải III
05 Hoàng Văn Cử Thăm lại chiến khu xưa Sơn mài 110 x 160 cm Giải III
06 Phạm Tấn Phước Đôi Bạn Tổng hợp Cao 100 cm Giải III
07 Nguyễn Hoài Huyền Vũ Phố 10 Sắt + gỗ 100 x 50 cm Giải KK
08 Nguyễn Đình Trí Mẹ Gỗ 150 cm Giải KK
09 Lưu Thị Hoàng Tâm Thả diều Acrylic 80 x 120 cm Giải KK
10 Trần Hồng Giang Bình yên Khắc gỗ 60 x 80 cm Giải KK
11 Nguyễn Văn Qúy Tp Mới ngàn hoa Sơn mài 81 x 121 cm Giải KK