TẠ LỖI (HÀM SƠN)

03/07/2014

Trở về sau những mệt nhoài

Bao nhiêu dự định phí hoài thời gian

Nào ngờ đứa trẻ rất ngoan

Lại làm cho mẹ chứa chan lệ sầu

 

Nắng mưa quyện áo bạc màu

Hoa râm sợi tóc trên đầu trắng thêm

Cầu mong con được ấm êm

Mẹ thường khắc khoải nhiều đêm trở mình

 

Mải mê theo đuổi cuộc tình

Trèo cao ngã nặng lặng thinh tẽn tò

Bàn chân bước lạc giang hồ

Cũng đành phó mặc cơ đồ rụng rơi

 

Niềm tin đánh mất bao người

Thanh niên trai trẻ mà đời trắng tay

Gẫy cành mới nhớ cội cây

Lăn vào lòng mẹ để đầy thương yêu

 

Hỡi ôi, tuổi mẹ xế chiều

Gọi con mòn mỏi trong nhiều giấc mơ!

Tìm đâu bóng mẹ thuở xưa

Đường ra nấm mộ màn mưa trắng trời.

Hàm Sơn