Chuyên đề Nhiếp Ảnh

27/12/2019

TP: Chung tay - TG: Vũ Ngọc Thuấn

 

TP: Giờ thực hành - TG: Vũ Ngọc Thuấn

 

TP: Tình thương - TG: Đặng Hồng Long

 

TP: Đêm tưởng nhớ - TG: Phạm Minh Giảng

 

TP: Thăm Mẹ VNAH - TG: Đặng Hồng Long