Tác Phẩm Nhiếp Ảnh Đạt Giải Cuộc Thi 30/4/2016

09/11/2016
STT HỌ VÀ TÊN TÊN TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI
01 Đặng Hồng Long Kiểm tra Giải I
02 Phạm Minh Giảng Nét mới ở siêu thị Giải II
03 Khánh Hưng Thánh lễ Giải II
04 Khánh Hưng Đại lễ Vesak Giải III
05 Võ Văn Bông Mầm non Giải III
06 Trần Công Nét đẹp hồ Dầu Tiếng Giải III
07 Tường Doanh Như thật Khuyến Khích
08 Nguyễn Anh Tuấn Nét đẹp làng nghề Phú An Khuyến Khích
09 Nguyễn Mai Hoa Lễ hội rằm tháng giêng Khuyến Khích
10 Trần Công Gốm vàng đất Thủ Khuyến Khích
11 Bùi Văn Vân Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Khuyến Khích

 

Tác Phẩm: Kiểm tra

 

Tác Phẩm: Nét đẹp ở siêu thị

 

Tác Phẩm: Thánh lễ

 

Tác Phẩm: Đại lễ Vesak

 

Tác Phẩm: Mầm non

Tác Phẩm: Nét đẹp hồ Dầu Tiếng

 

Tác Phẩm: Như thật

 

Tác Phẩm: Nét đẹp làng nghề Phú An

 

Tác Phẩm: Lễ hội rằm tháng giêng

 

Tác Phẩm: Gốm vàng đât Thủ

 

Tác Phẩm: Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt