Giới thiệu Ảnh đẹp Bình Dương

10/07/2014

KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NHIẾP ẢNH – ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM

(15/3/1953 – 15/3/2014)

 

D - Downy - Bui Vy Van
Huy chương bạc ISF cuộc  thi Quốc tế Môi trường xanh
 
 
 
 
Chance of rain moved - Bui Vy Van
Huy chương vàng Art cuộc thi Quốc tế Han PIJEAK

 

  

Đôi bạn - ảnh Trần Công
Huy chương đồng ISF cuộc thi Quốc tế Môi trường xanh

 

 

Bức tranh quê - ảnh Ngô Công Hoàng
Huy chương đồng ISF cuộc thi Quốc tế Môi trường xanh