Cuộc thi VHNT Huỳnh Văn Nghệ 2020 (Thể loại Nhiếp ảnh)

23/11/2020

Các tác phẩm vào vòng giải.