CD Ca nhạc - Về với Bình Dương

CD Ca nhạc - Về với Bình Dương

Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương

ca-khuc CD Ca nhạc - Bình Dương đất lành yêu thương

Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương

ca-khuc Lời Ru Phương Nam

Lời Ru Phương Nam Nhạc:Phạm Minh Thuận Thơ: Lâm Nguyên

ca-khuc Hát Về Bình Dương

Nhạc & lời: Mai Quảng

ca-khuc Đẹp Mãi Tuổi Đôi Mươi (Lê Hồng)

Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương

ca-khuc Thế Giới Hát Về Người (Trần Hữu Du)

Nhạc: Trần Hữu Du Phỏng thơ: Vic-to Hara và Bra-ga

ca-khuc Trường Sa Trong Trái Tim Ta (Võ Đông Điền)

Trường Sa Trong Trái Tim Ta (Võ Đông Điền)

Kỷ niệm chuyến công tác tại Trường Sa - Tháng 4 năm 2009