GIẢI THƯỞNG HUỲNH VĂN NGHỆ LẦN THỨ V - BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

GIẢI THƯỞNG HUỲNH VĂN NGHỆ LẦN THỨ V - BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Giải thưởng văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ là giải thưởng cấp tỉnh, được tổ chức định kỳ 5 năm/lần, nhằm huy động lực lượng sáng tạo văn học nghệ thuật(VHNT) trong và ngoài tỉnh sáng tác ra những tác phẩm mới về Đất và Người Bình Dương trong quá trình lao động, chiến đấu và xây dựng CHXH của thời kỳ đổi mới. Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1995, là sự tổng kết giai đoạn hoạt động VHNT từ năm 1990 – 1995, lần thứ II, từ giai đoạn 1996 – 2000, lần thứ III, từ giai đoạn 2001 – 2005, lần thứ IV, giai đoạn 2006 – 2010 và lần thứ V, giai đoạn 2011-2015.

ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH DƯƠNG

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH DƯƠNG

70 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

70 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam(19.8.1945 - 19.8.2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(19.8.2005 - 19.8.2015)

70 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

70 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam(19.8.1945 - 19.8.2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(19.8.2005 - 19.8.2015)

TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

Kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sĩ(27/7/1947 – 27/7/2015): TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” MINH CHÂU Cách đây 68 năm, vào dịp tháng 6-1947, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta bùng nổ vừa tròn 6 tháng.

Tác Phẩm Mỹ Thuật Đạt Giải Cuộc Thi 30/4/2016

Tác Phẩm Mỹ Thuật Đạt Giải Cuộc Thi 30/4/2016

Chủ Đề "Bình Dương Trên Đường Phát Triển"

MỸ THUẬT KHU VỰC VII ĐÔNG NAM BỘ TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG - NĂM 2015 MỸ THUẬT KHU VỰC VII ĐÔNG NAM BỘ TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG - NĂM 2015

TÁC PHẨM MỸ THUẬT ĐOẠT GIẢI TẠI TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC VII ĐÔNG NAM BỘ TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG - NĂM 2015